FREON R 410A (11,3KG) UN 3163 TECNI GAS. N.D.N. (SMESA PENTAFLUORETANA I DIFLUORMETANA), 2.2 (C/E) 8853

410
6 000,00 RSD Po jedinici

1.1.3.6 IZUZEĆA U VEZI SA KOLIČINAMA KOJE SE MOGU TRANSPORTOVATI PO TRANSPORTNOJ JEDINICI

WebShop